L'aprovació definitiva del pressupost del 2022 i la nova gestió dels equipaments esportius municipals, al ple d'abril

Està previst també que s'aprovi en fase inicial el Pla Director de Cooperació i l'adjudicació del nou contracte de recollida d'animals abandonats


 • Comparteix:

Imatge d'arxiu d'un ple municipal / Foto: Cugat Mèdia

Imatge d'arxiu d'un ple municipal / Foto: Cugat Mèdia

El ple municipal d'abril, previst per aquest dimarts dia 19 (16 h), portarà a aprovació definitiva el pressupost municipal del 2022, després de la resolució de les al·legacions presentades. D'altra banda, el plenari debatrà sobre la proposta de l'equip de govern de canvi en la forma de prestació del servei públic de gestió dels equipaments esportius municipals i sobre la contractació del nou servei de recollida, guarda i custòdia d'animals de companyia abandonats i perduts. Un altre dels punts del dia destacats és l'aprovació inicial del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2022-2026. El ple es podrà seguir en directe en streaming a través de cugat.cat de Cugat Mèdia.

Els pressupostos municipals de 2022 passaran a aprovació definitiva aquest dimarts 19 d'abril al ple municipal després d'haver superat el primer tràmit al plenari del passat mes de febrer i amb la resolució de les al·legacions ja fetes, que també s'aprovaran aquest dimarts.

D'altra banda, la regidoria d'Esports, encapçalada per Francesc Carol, explicarà al ple que vol canviar la forma de gestió dels equipaments esportius municipals. La intenció de l'equip de govern és que entitats i empreses puguin gestionar els equipaments a través d'una licitació de gestió directa que permetria a l'Ajuntament "marcar, entre altres coses, els horaris per no tenir instal·lacions esportives buides al matí", ha apuntat el regidor. Carol ha explicat que la voluntat d'aquest canvi és "optimitzar el servei" per ampliar els horaris d'obertura de diferents equipaments que actualment estan tancats durant el matí, on també hi ha una demanda d'ús d'aquestes instal·lacions. Els contractes, que seran independents i no es licitaran per lot, seran per gestionar les ZEM Jaume Tubau, La Guinardera i Can Magí i s'afegirà també, ha apuntat Carol, el camp de futbol de Mira-sol Baco i la pista de Sant Francesc. Carol ha afegit que els conserges municipals que actualment treballen en aquests equipaments esportius es distribuiran en altres espais municipals on també són necessaris.

Benestar animal
En aquest ple municipal d'abril també es portarà una proposta d'aprovació de contractació per a l'adjudicació del contracte de servei de recollida, guarda i custòdia d'animals de companyia abandonats o perduts, que inclouran gossos i gats. Fins ara aquest servei era gestionat per la protectora Caldes Animals, de Caldes de Montbui, i el govern licitarà un nou contracte de quatre anys (prorrogable un any més) per un import de 876.586 euros (IVA a part) per tot el període. Carol ha destacat que Sant Cugat té un índex de recuperació de gossos d'entre el 70 i el 80%, és a dir, que "de cada 10 gossos que es troben al carrer, 7 o 8, són recuperats pels seus amos a través de la identificació del xip, o que són adoptats", ha concretat Carol, que ha afegit que "són dades que superen àmpliament les d'altres ciutats properes que tenen xifres d'entre el 40 i el 50%".

D'altra banda, Carol ha explicat que dimarts passat es va aprovar en la junta de govern local fer la concessió de la licitació del contracte de l'esterilització dels gats, que serà per a dos anys (prorrogable dos anys més). Carol ha explicat que la tendència ha de ser reduir el nombre de gats al carrer a través de "l'esterilització massiva", ja que "una femella pot tenir fins a 100 cadells al llarg de la seva vida". En aquest sentit, Carol ha explicat que seguint aquesta voluntat, l'Ajuntament ha doblat el pressupost per abordar aquesta situació passant dels 20.000 euros de l'anterior mandat als 40.000 de l'actual i "fins i tot arribant als 50.000 euros com va passar l'any passat", per allunyar-se de la situació que es van trobar fa tres anys "on hi havia entre 1.500 i 2.000 gats" als carrers de Sant Cugat.

Drets Socials i Igualtat
Al ple municipal d'abril també es portarà a aprovació inicial el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2022-2026. La regidora de Ciutadania, Gemma Aristoy, ha explicat que "no és un pla especialment diferent de l'anterior, però que incorpora matisos amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament humà i ambiental". Aristoy ha afegit que "en comptes de prioritzar la defensa d'alguns drets humans el que volem és treballar-los tots". El nou Pla Director comptarà amb el 0,9% del pressupost municipal i de cara al 2023 s'incrementarà fins a l'1% que mantindran fins al 2025. Aristoy ha explicat que el nou Pla Director està fet amb perspectiva de gènere i amb criteris de cultura de la pau. Les prioritats geogràfiques estan centrades en dos àmbits: la mateixa ciutat i països internacionals com Bolívia, l'Equador, Hondures i, enguany, incorporen per primera vegada l'Índia.


DESPATX D'OFICI
 • 1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple ordinari de data 21.03.2022.
 • 2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

 • ALCALDIA
  Recursos Humans
 • 3.- Proposta d'aprovació 1a pròrroga amb relació al contracte de serveis de vigilància de la salut dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 19038/2018)

 • Seguretat ciutadana
 • 4.- Proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte dels Serveis sanitaris preventius i d'intervenció. (Exp. 23926/2018 - 35/2018)

 • PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
  Presidència, Economia i Hisenda
 • 5.- Dació de compte de l'informe definitiu de control financer de la Intervenció general, dels contractes menors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponents al primer semestre de l'any 2021. (Exp. 40461/2021)
 • 6.- Dació de compte de l'informe definitiu de control financer de la Intervenció general, de les bestretes de caixa fixa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent al primer i segon trimestre de l'any 2021. (Exp. 33800/2021)
 • 7.- Dació de compte de l'informe definitiu de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent al primer i segon trimestre de l'any 2021. (Exp. 33807/2021)
 • 8.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de personal, corresponent al 1r trimestre de 2022. (Exp. 2220/2022)
 • 9.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació corresponent al 1r trimestre de 2022. (Exp. 2220/2022)
 • 10.- Proposta de rectificació d'error material en el text modificat de la instrucció reguladora del sistema de pagament mitjançant bestretes de caixa fixa. (Exp. 2818/2022)
 • 11.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 9226/2022)
 • 12.- Proposta d'aprovació de la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal general, i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2022. (Exp. 49501/2021)

 • Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
 • 13.- Proposta de modificació del contracte de serveis de connexions d'alarmes d'intrusió als edificis municipals. (Exp. 23295/2019 - 51/2019).
 • 14.- Proposta d'aprovació del projecte d'ignifugat d'estructura i arranjament de deficiències al PAV 1. (Exp. 51805/2021).
 • 15.- Proposta d'aprovació del projecte d'ignifugat d'estructura i arranjament de deficiències del Pavelló municipal de Can Llobet - La Floresta. (Exp. 52077/2021).
 • 16.- Proposta d'aprovació del Projecte d'ignifugat d'estructura i arranjament de deficiències al Pavelló de Valldoreix. (Exp. 52067/2021).

 • DRETS SOCIALS, IGUALTAT, CIUTADANIA, SALUT I INFÀNCIA
  Drets Socials i Igualtat
 • 17.- Aprovació inicial del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2022-2026. (Exp. 6985/2022)

 • DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL
  Desenvolupament Urbà i Habitatge
 • 18.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) relatiu a l'execució de les obres del projecte constructiu "ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES ENTRE LA FLORESTA I VALLDOREIX A LA CARRETERA BV-1462 I MILLORA DE LA INTERSECCIÓ AMB EL CAMÍ ANTIC DE TERRASSA, TM DE SANT CUGAT DEL VALLÈS". (Exp. 42815/2021)
 • 19.- Recuperació d'ofici de la finca inscrita amb el número 3016 de l'Inventari Municipal de Béns situada al carrer Margarit, 13, referència cadastral 2690603DF2829B0001MK. (Expedient 15771/2021)
 • 20.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1208, de 18.03.2022, relativa a la designació de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 174/2021 - Exp. núm. 9169/2022 - ADENC - Acord de 03/02/2021 - Aprovació definitiva de la modificació 3/89 puntual del planejament vigent a l'àmbit del Parc equipat del bosc de Volpelleres d'aquesta ciutat. (Exp. 83001/20 - 2020/071874/M)

 • Sostenibilitat
 • 21.- Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la cessió dels camions i vehicles tot-terreny en desús per a les Federacions i Agrupacions de Defensa Forestals de Catalunya per al seu reaprofitament. (Exp. 33654/2021)

 • Benestar Animal
 • 22.- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per l'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de servei de recollida, guarda i custòdia d'animals de companyia abandonats o perduts. (Exp. 5201/2021)

 • CULTURA, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS, ESPORTS I JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA, VIA PÚBLICA I PAISATGE URBÀ
  Esports
 • 23.- Aprovació inicial del canvi en la forma de prestació del servei públic de gestió.

 • DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 • 24.- Declaració de la Junta de Portaveus a la proposta de moció de la Coordinadora Catalana d'ajuntaments solidaris amb el Poble sahrauí-CCASPS en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí. (Exp. 13975/2022)

 • MOCIONS INSTITUCIONALS
 • 25.- Moció institucional per sol·licitar la construcció d'un parc d'educació en seguretat viària fix. (Exp. 12895/2022)

 • MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
 • 26.- Moció del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a instar a la suspensió temporal de l'Ordenança de zona de baixes emissions (ZBE) de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 12787/2022)
 • 27.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la protecció del Parc Natural de Collserola. (Exp. 12896/2022)
 • 28.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat sobre la convivència ciutadana en horari nocturn a l'avinguda Cerdanyola i altres carrers. (Exp. 12898/2022)

 • CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 • 29.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern
 • 30.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

 • Francesc Carol

  La diferència està en que mentre pot ser ser "et dono la gestió i tu treus el diner per on puguis", aquí és "vull que es faci això, vull que es faci aquest horari...". És una gestió molt més directe. Estem marcant molt més el que volem des de l'Ajuntament amb aquest tipus de gestió directa. Per tant, canviem el sistema d'una concessió de servei, com podria ser l'Eurofitness, a una gestió de caràcter directe, que ens permet marcar, entre altres coses, els horaris per no tenir instal·lacions esportives buides pel matí i que es puguin utilitzar.

  Gemma Aristoy

  És la mateixa ciutat que està fent aquesta aportació per desevolupar els diversos projectes però necessitem un vincle amb el propi territori i d'aquí que hi hagi Sant Cugat com a punt fonamental perquè som la ciutat que estem fent aquesta aportació. Per això és una de les condicions per rebre subvenció, que facin actuacions de sensibilització a la pròpia ciutat.  • Comparteix:

  OPINA

  Identifica't per comentar aquesta notícia.

  Si encara no ets usuari de Cugat.cat, registra't per opinar.

  Avís important

  Tots els comentaris es publiquen amb nom i cognoms i no s'accepten ni àlies ni pseudònims

  Cugat.cat no es fa responsable de l'opinió expressada pels lectors

  No es permet cap comentari insultant, ofensiu o il·legal

  Cugat.cat es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri poc apropiats, i cancel·lar el dret de publicació als usuaris que reiteradament violin les normes d'aquest web.