PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional de Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès (Expedient 83002/12).

Resultat: Aprovat

21 vots a favor i 3 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho