PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de minuta de conveni entre l’ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina local d’habitatge i la Borsa de mediació per al lloguer social de Sant Cugat del Vallès i proposta d’encomanda de gestió a Promusa.

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho