PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació d’un lloc de treball reservat a personal eventual.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor, 10 abstencions

Àmbit: GOVERNACIÓ, SEGURETAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANAEscolta-ho