PLENS

Detall punt del ple

Proposta de formació de sobrant de vial i adjudicació al carrer Bolívia núm. 6. (Exp. núm. 92/11/04).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho