PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de nomenament de representants municipals en la Comissió de delimitació del terme municipal del Papiol.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho