PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal d’implantació d’usos comercials. (Exp. núm. UP00/11/14).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho