PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels estats d'execució a 31 de març de 2021 dels pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 15770/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho