PLENS

Detall punt del ple

Aprovació provisional de la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 4 de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per a l'exercici 2022 i següents. (Exp. 3164/2022

Resultat: Aprovat

Ciutadans i la regidora no adscrita s'han abstingut.

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: GovernEscolta-ho