PLENS

Detall punt del ple

Aprovació definitiva de la minuta de conveni urbanístic relatiu a la preparació d'una modificació puntual del PGM a l'àmbit de la finca de la rambla del Torrent d'en Xandri, número 14, al polígon de Can Magí, entre la propietat de la mateixa, Laboratoris Ferrer Internacional SA, i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Expedient: 6680/2021)

Resultat: Aprovat

Només els vots a favor de l'equip de govern: ERC, PSC i CUP.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho