PLENS

Detall punt del ple

Aprovació provisional de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l'àmbit de Can Trabal. (Exp. núm. 4736/2018 - 83003/14).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho