PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2011.

Resultat: Aprovat

Al·legació (21 vots a favor / 3 abstencions)
Ordenances (16 a favor / 5 en contra / 3 abstencions)

Àmbit: Economia i organitzacióEscolta-ho