PLENS

Detall punt del ple

Recuperació d'ofici de la finca inscrita amb el número 3016 de l'Inventari Municipal de Béns situada al carrer Margarit, 13, referència cadastral 2690603DF2829B0001MK. (Expedient 15771/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Govern municipalEscolta-ho