PLENS

Detall punt del ple

Proposta de rectificació d'error material en el text modificat de la instrucció reguladora del sistema de pagament mitjançant bestretes de caixa fixa. (Exp. 2818/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Govern municipalEscolta-ho