PLENS

Detall punt del ple

Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla especial urbanístic d'estació de servei Can Rovira - rotonda Avinguda de les Roquetes camí de Can Fatjó dels Aurons. (Exp. núm.: 82002/20 - 21241/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho