PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d’expedient sancionador amb imposició de sanció i dació de compte de l’acompliment d’ordre d’execució i reposició de l’ordre urbanístic infringit a la continuació del carrer Pirineus.

Resultat: Aprovat

23 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho