PLENS

Detall punt del ple

Proposta de declaració de caducitat de l’expedient del Pla Especial de Reforma de l’Entorn de la Masia de Can Borrull (Exp. núm. 82007/03)

Resultat: Aprovat

23 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho