PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’Informe del Tresorer relatiu al compliment de la Llei 15/2010 pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat pel segon trimestre del 2011.

Resultat: Aprovat

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho