PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals per l’exercici 2012.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
8 en contra
2 abstencions

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho