PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal per l’agilitació del tràmit de llicencies urbanístiques (Expedient núm. UL0035/2010).

Resultat: Aprovat

22 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho