PLENS

Detall punt del ple

Proposta de reassumpció de l’exercici de les competències delegades pel Ple en la Junta de Govern Local.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA