PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’inici d’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès amb el municipi de Sant Quirze del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho