PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’inici d’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès amb el municipi de Rubí.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho