PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Resultat: Aprovat

Àmbit: ALCALDIAEscolta-ho