PLENS

Detall punt del ple

Proposta de deixar sense efecte els diferents acords plenaris referents a la finca municipal situada al carrer de la Creu núm. 1. (Expedient: UA94/07/04).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho