PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional per suspendre cautelarment l’any 2012 la liquidació de les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera residència.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho