PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. (Exp. 11089/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho