PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1183/2021, de 29.03.2021, relativa a la designa de defensa lletrada i de procurador en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2020 - Exp. núm. 6246/2021 - Josel, S.L.U. - Resolució 08.05.2020 – Pla Especial urbanístic de concreció de les qualificacions com a espais lliures i equipaments dins de la do

Resultat: Aprovat

Ciutadans s'ha abstingut.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho