PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 217/2018 - Exp. 36882/2018 - Josel, S.L.U. - Resolució 02.07.2018 - Aprovació definitiva MpPGM en l'àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès per la implantació de nous equipaments municipals.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho