PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre determinació del nombre, característiques, règim de dedicació i econòmic dels llocs de treball atribuïts al personal eventual en la modalitat de personal directiu d'Àrees o Serveis complexes.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
6 vots en contra
4 abstencions

Àmbit: MOCIONS ALCALDIAEscolta-ho