PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte i ratificació de diversos decrets d’alcaldia sobre nomenament personal eventual en la seva doble tipologia reglamentària.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'oficiEscolta-ho