PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu de Montserrat Artigues Soler contra l'acord d'aprovació definitiva de la MpPGMB en l'àmbit de Collserola

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho