PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu de Josel contra l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona al sector de Can Graells

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho