PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la Resolució d'Alcaldia relativa a la interposició de recurs i designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu de Josel contra l'Acord d'Aprovació definitiva de la Modificació del Pla Parcial urbanístic del Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan

Resultat: Aprovat

Ciutadans i la regidora no adscrita s'abstenen.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho