PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre redenominació, modificació funcional d’un lloc de treball de personal eventual en la tipologia de personal directiu i supressió d’un altre lloc preexistent.

Resultat: Aprovat

6 abstencions, 2 en contra, 17 a favor

Àmbit: MOCIONS D’ALCALDIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho