PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d’alcaldia relativa a cessament de personal eventual.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: DESPATX D’OFICI

Presentat per: Equip de governEscolta-ho