PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe definitiu de control financer de la Intervenció general, de les bestretes de caixa fixa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent al primer i segon trimestre de l'any 2021. (Exp. 33800/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Govern municipalEscolta-ho