PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe definitiu de control financer de la Intervenció general, dels contractes menors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponents al primer semestre de l'any 2021. (Exp. 40461/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA

Presentat per: Govern municipalEscolta-ho