PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació 1ª pròrroga amb relació al contracte de serveis de vigilància de la salut dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 19038/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: Govern municipalEscolta-ho