PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, taxa per la prestació del servei dels mercats municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I COMERÇ



Escolta-ho