PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal d’ERC per tal que l’Ajuntament de Sant Cugat doni suport a les publicacions de les entitats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Mocions grups municipals

Presentat per: ERC