PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 301/2008 d’ampliació delegació funcional a favor de la Tinent d’Alcalde de Medi Ambient, Valors Cívics i Mobilitat

Resultat: Aprovat

Àmbit: Despatx d'ofici

Presentat per: Equip de govern